Skip to Main Content

Visiting Faculty


Faculty

Institution

Field

Location

Date


Ms. Yuechun Jiang Beijing Foreign Studies University Foreign Languages P.R. China 10/2010-4/8/2011
Ms. Hua Zeng Xinjiang University of Finance & Economics Bilingual Teaching P.R. China 2/26/2011-2/26/2012
Dr. Mao Wen Wang Taipei Municipal University of Education Environmental Education Taiwan, R.O.C. 9/21/2011-9/20/2012
Mr. Yuan Feng Xinjiang Normal University TESOL Urumqi, Xinjiang China 5/1/2014-6/30/2014
Ms. Jing Xie China Three Gorges University TESOL Yichang of Hubei Province, China 8/1/2015-7/31/2016
Dr. Yuqing Wei Xinjiang Normal University English Urumqi, Xinjiang China 5/1/2014-7/30/2014
Ms. Simge Alkus Middle East Technical University ECE Ankara, Turkey 8/1/2014-8/1/2015
Ying-Shi Chang University of Taipei ECE Taipei, Taiwan 10/15/2014-7/31/2015
Dr. Anjali Khirwadkar The Maharaja Sayajirao University of Baroda Teacher Preparation Baroda, India 9/15/2015-12/31/2016
Dr. Yuqing Wei Xinjiang Normal University English Leg China 5/1/2014-6/30/2014